تمامی کلاس های استاد نصیری در تاریخ ۱/۸ برگزار نمی گردد.
+ نوشته شده در  سه شنبه سی ام مهر ۱۳۹۲ساعت 10:2  توسط  برنامه ریزی  | 
تمامی کلاس های درس(مقاومت مصالح و نقشه کشی عمومی) آقای حاجی جعفری در روز چهارشنبه ۱/۸ برگزار نمی گردد.
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و نهم مهر ۱۳۹۲ساعت 10:20  توسط  برنامه ریزی  | 
تمامی کلاس های آزمایشگاه فیزیک با استاد نصیری در روز دوشنبه تاریخ ۲۹/۷ برگزار نمی گردد.
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هشتم مهر ۱۳۹۲ساعت 10:49  توسط  برنامه ریزی  | 
کلاس درس اقتصاد عمومی ۱ با استاد فردوسی در تاریخ های ۱۹/۸-۱۰/۹-۱۷/۹ عصر برگزار می گردد.

کلاس درس اقتصاد مهندسی با استاد فردوسی در تاریخ های ۳۰/۷-۱۴/۸-۲۸/۸-۱۲/۹ صبح برگزار می گردد.

کلاس درس مصالح ساختمانی و آزمایشگاه با استاد نوروزی در روز دوشنبه تاریخ های ۲۹/۷-۶/۸-۱۳/۸-۲۰/۸-۲۷/۸-۴/۹-۱۱/۹-۱۸/۹ صبح ساعت ۸ الی ۳۰/۱۰ برگزار می گردد.

+ نوشته شده در  شنبه بیست و هفتم مهر ۱۳۹۲ساعت 13:17  توسط  برنامه ریزی  | 
کلاس درس اصول مکانیک خاک و پی و آزمایشگاه با استاد دکتر فکور در روز یکشنبه تاریخ های۲۶/۸ - ۳/۹ -۱۰/۹-۱۷/۹ عصر و تاریخ های ۲۳/۹-۲۴/۹ صبح و عصر برگزار می گردد.
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم مهر ۱۳۹۲ساعت 13:49  توسط  برنامه ریزی  | 
کلاس درس استاتیک با استاد نوروزی به روزهای شنبه هر هفته ساعت ۸ الی ۳۰/۱۰ تغییر یافت.

 

کلاس درس مصالح ساختمانی و آزمایشگاه با استاد نوروزی در روز های دوشنبه ساعت ۸ الی ۳۰/۱۰ برگزار می گردد و جلسه اول آن تایخ ۲۹/۷ می باشد.

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و دوم مهر ۱۳۹۲ساعت 11:14  توسط  برنامه ریزی  | 
کلاس درس فیزیک ۲ با استاد اسدیانی کنسل شده و به صورت خودخوان گردید.
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و یکم مهر ۱۳۹۲ساعت 10:58  توسط  برنامه ریزی  | 
کلاس درس ریاضی ۲ با استاد دکتر خدابخشی در تاریخ های ۹/۸-۱۶/۸-۳۰/۸-۷/۹-۱۴/۹-و ۲۱/۹ ساعت ۱۱ الی ۳۰/۱۳ برگزار می گردد.

 

کلاس درس مبانی مهندسی برق با استاد دکتر خدابخشی در تاریخ های ۹/۸-۱۶/۸-۳۰/۸-۷/۹-۱۴/۹-۲۱/۹ ساعت ۱۴ الی ۱۷ برگزار می گردد.

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و یکم مهر ۱۳۹۲ساعت 9:47  توسط  برنامه ریزی  | 
مبانی علم اقتصاد با استاد فردوسی در تاریخ های ۲۷/۷ - ۴/۸ - ۱۱/۸ ساعت ۱۳ الی ۱۷ برگزار می گردد.

منبع این درس مبانی علم اقتصاد -نویسنده: محمود روزبهان-انتشارات: مرکز نشر دانشگاهی می باشد.

+ نوشته شده در  شنبه بیستم مهر ۱۳۹۲ساعت 13:28  توسط  برنامه ریزی  | 
تحقیق در عملیات ۱ با استاد مظفری ۲۵/۷ ساعت ۹ الی ۱۴ برگزار می گردد.
+ نوشته شده در  شنبه بیستم مهر ۱۳۹۲ساعت 11:30  توسط  برنامه ریزی  | 
کلاس درس استاتیک با استاد دکتر اسدیانی کنسل  و با استاد نوروزی در روزهای دوشنبه تاریخ های ۲۲/۷-۲۹/۷-۶/۸-۱۳/۸-۲۰/۸-۲۷/۸-۴/۹-۱۱/۹ و ۱۸/۹ ساعت ۸ الی ۳۰/۱۰ برگزار می گردد.
+ نوشته شده در  یکشنبه چهاردهم مهر ۱۳۹۲ساعت 14:3  توسط  برنامه ریزی  | 
از از این هفته(هفته دوم مهرماه) درس طراحی معماری و شهرسازی در روزهای یکشنبه ساعت ۱۴ و کلاس درس قوانین حاکم بر پروژه در روزهای دوشنبه ساعت ۱۱ برگزار می گردد.

+ نوشته شده در  شنبه سیزدهم مهر ۱۳۹۲ساعت 12:54  توسط  برنامه ریزی  | 
تمامی کلاس های دکتر اسدیانی در تاریخ های ۱۳/۷-۱۴/۷-۱۵/۷ کنسل می باشد.
+ نوشته شده در  شنبه سیزدهم مهر ۱۳۹۲ساعت 9:43  توسط  برنامه ریزی  | 
کلاس درس آمار و احتمالات مهندسی با استاد فتوحی در رشته های مهندسی مدیریت اجرایی و مهندسی پروژه در همان تاریخ ها ساعت ۸ الی ۳۰/۱۰ برگزار می گردد.

کلاس درس آمار و احتمالات مهندسی با استاد فتوحی در رشته های مهندسی صنایع در همان تاریخ ها ساعت ۱۱ الی ۳۰/۱۳ برگزار می گردد.

+ نوشته شده در  پنجشنبه یازدهم مهر ۱۳۹۲ساعت 11:6  توسط  برنامه ریزی  | 
آدرس وبلاگ استاد حاجی جعفری

Varazh.blogfa.com

تغییرات کلاسی و آزمون میان ترم های دروس استاد حاجی جعفری را در سایت اعلام شده نیز می توانید مشاهده نمایید.
+ نوشته شده در  چهارشنبه دهم مهر ۱۳۹۲ساعت 9:29  توسط  برنامه ریزی  | 
کلاس درس فیزیک پایه ۱ (جدید الورود) با استاد چراغی در روز سه شنبه تاریخ های ۲۳/۷-۷/۸-۲۱/۸-۵/۹-۱۹/۹ ساعت ۱۳-۱۷ برگزار می گردد.

کلاس درس سیستم اطلاعات مدیریت با استاد طباطبایی در تاریخ های ۳۰/۸-۷/۹-۱۴/۹-۲۱/۹-۲۸/۹- پنجشنبه ساعت ۸ الی ۳۰/۱۰ برگزار می گردد.

کلاس درس اصول مدیریت و سازماندهی با استا طباطبایی در تاریخ های ۳۰/۸-۷/۹ پنجشنبه ساعت ۱۴ الی ۱۷ برگزار می گردد.

کلاس مدیریت منابع انسانی با استاد طباطبایی ۳۰/۸-۷/۹-۱۴/۹-۲۱/۹-۲۸/۹ پنجشنبه ساعت ۱۱ الی ۳۰/۱۳ برگزار می گردد.

کلاس درس مدیریت فناوری با استاد طباطبایی در تاریخ های ۱۴/۹-۲۱/۹-۲۸/۹ پنجشنبه ساعت ۱۴ الی ۱۷ برگزار می گردد.

کلاس درس قوانین حاکم بر پروژه با استاد نوروزی در تاریخ های ۲۲/۷-۲۹/۷-۶/۸-۱۳/۸-۲۰/۸-۲۷/۸-۴/۹-۱۱/۹-۱۸/۹ دوشنبه ها ساعت ۱۱ الی ۳۰/۱۳ برگزار می گردد.

کلاس درس طراحی معماری و شهرسازی با استاد نوروزی در تاریخ های ۲۱/۷-۲۸/۷-۵/۸-۱۲/۸-۱۹/۸-۲۶/۸-۳/۹-۱۰/۹-۱۷/۹ یکشنبه ها ساعت ۱۴ الی ۱۷ برگزار می گردد.

+ نوشته شده در  سه شنبه نهم مهر ۱۳۹۲ساعت 9:8  توسط  برنامه ریزی  | 
معیار ۶ نمره ی میان ترم درس آیین زندگی و اندیشه ۱ و ۲ فقط خلاصه نویسی از تمام کتاب در ۴۰ صفحه

A4 که دست نویس باشد خلاصه باشد و رونویسی نباشد و دانشجو شخصا در جلسه ی پایانی خلاصه نویسی خود را در کلاس تحویل استاد بدهد. این فرصت قابل تمدید نیست و هر یک از شرایط که نباشد نمره ی میان ترم ثبت نخواهد شد.

+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم مهر ۱۳۹۲ساعت 14:26  توسط  برنامه ریزی  | 
کلاس درس فیزیک ۲ با استاد دکتر اسدیانی در تاریخ های ۱۴/۷-۲۱/۷-۲۸/۷-۵/۸-۱۲/۸-۱۹/۸-۲۶/۸-۳/۹-۱۰/۹-۱۷/۹ یکشنبه ها صبح ساعت ۱۱الی ۳۰/۱۳برگزار می گردد.

 

کلاس درس مصالح ساختمانی و آزمایشگاه با استاد دکتر اسدیانی در همان تاریخ های ساعت ۸-۳۰/۱۰برگزار می گردد.

 

کلاس درس روشهای محاسبات عددی با استاد سیفی در همان تاریخ های ساعت ۸ الی ۱۲ برگزار می گردد.

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه هفتم مهر ۱۳۹۲ساعت 12:14  توسط  برنامه ریزی  | 
کلاس درس های فیزیک ۱ (خواهران و برادران) و فیزیک الکتریسته و مغناطیس با استاد طاهری در تاریخ ۴/۷ پنجشنبه برگزار نمی گردد.
+ نوشته شده در  چهارشنبه سوم مهر ۱۳۹۲ساعت 8:36  توسط  برنامه ریزی  | 
کلاس های درس خانم کچوئیان در روز چهارشنبه ۳/۷ برگزار نمی گردد.
+ نوشته شده در  سه شنبه دوم مهر ۱۳۹۲ساعت 11:6  توسط  برنامه ریزی  | 
کلاس درس استاد فلاح ۴/۷ برگزار نمی گردد.
+ نوشته شده در  سه شنبه دوم مهر ۱۳۹۲ساعت 9:16  توسط  برنامه ریزی  | 
مصالح ساختمانی و آزمایشگاه با دکتر اسدیانی در تاریخ ۳۱/۶/۹۲ برگزار نمی گردد.جبرانی آن متعاقبا اعلام می گردد.
+ نوشته شده در  شنبه سی ام شهریور ۱۳۹۲ساعت 13:14  توسط  برنامه ریزی  | 
کلاس درس ارزیابی کار و زمان با استاد حسینیان در روز پنجشنبه در تاریخ های ۱۱/۷ -۱۸/۷ -۹/۸ -۱۶/۸ -۳۰/۸ -۷/۹ -۱۵/۹ ساعت ۸ الی ۱۰/۳۰ برگزار می شود.

 

کلاس درس طرح ریزی واحدهای صنعتی کنسل گردید و درس خودخوان شد.

 

کلاس های درس کنترل کیفیت آماری با استاد فلاح روز های پنجشنبه ساعت ۱۴-۱۷ برگزار می شود.

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هشتم شهریور ۱۳۹۲ساعت 11:31  توسط  برنامه ریزی  | 
میانترم درس مقاومت مصالح ۱ با استاد حاجی جعفری (مرور بر استاتیک) در روز ۱۰/۷ ساعت ۱۱ برگزار می گردد.  (حضور تمامی دانشجویان این درس الزامی می باشد. )
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم شهریور ۱۳۹۲ساعت 11:29  توسط  برنامه ریزی  | 
تمامی کلاس های خانم طاهری در روز ۵ شنبه ۲۸/۶ برگزار نمی گردد.

تمامی کلاس های خانم مظفری در روز ۵ شنبه ۲۸/۶ برگزار نمی گردد.

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم شهریور ۱۳۹۲ساعت 11:19  توسط  برنامه ریزی  | 
تمامی کلاس های استاد علیپور کنسل می باشد.
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم شهریور ۱۳۹۲ساعت 12:58  توسط  برنامه ریزی  | 
دانشجویانی که درس تربیت بدنی ۱ و ۲ (خواهران) را در ترم تابستان انتخاب واحد نموده اند آخرین مهلت ارسال پروژه و تحقیقشان تا تاریخ ۳۰/۶/۹۲ می باشد.
+ نوشته شده در  شنبه بیست و سوم شهریور ۱۳۹۲ساعت 12:7  توسط  برنامه ریزی  | 
کلاسهای درس فیزیک ۱ خواهران و برادران - آزمایشگاه فیزیک ۱ با استاد علیپور در تاریخ های ۲۰/۶ و ۲۱/۶ برگزار نمی گردد.
+ نوشته شده در  سه شنبه نوزدهم شهریور ۱۳۹۲ساعت 10:19  توسط  برنامه ریزی  | 
کلاس درس برنامه سازی رایانه با استاد فهیمی در تاریخ های ۲۸/۶-۴/۷-۱۱/۷-۱۸/۷-۹/۸-۱۶/۸-۳۰/۸-۷/۹-۱۴/۹-۲۱/۹ ساعت ۱۵ الی ۱۷برگزار می گردد.

 

جلسه اول کلاس درس های ( ریاضی ۱ برادران )آقای حاجی جعفری در تاریخ ۲۶/۶ ساعت ۸-۱۰برگزار می گردد.

+ نوشته شده در  دوشنبه هجدهم شهریور ۱۳۹۲ساعت 10:51  توسط  برنامه ریزی  | 
جلسه اول کلاس درس آمار و احتمال مهندسی با استاد جعفری کنسل می باشد و برنامه جدید متعاقبا اعلام میگردد.
+ نوشته شده در  یکشنبه هفدهم شهریور ۱۳۹۲ساعت 11:8  توسط  برنامه ریزی  |