امتحان میان ترم درس فرهنگ و تمدن اسلامی با کد درس 01-128-29-12آقای روستایی در تاریخ 25/09/94صبح برگزار می گردد. 

امتحان میان ترم درس فرهنگ و تمدن اسلامی با کد درس 02-128-29-12 با آقای روستایی در تاریخ 25/09/94 بعدالظهر برکزار می گردد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم آذر ۱۳۹۴ساعت 15:58  توسط  برنامه ریزی  | 
امتحان  میان ترم درس اندیشه اسلامی 1 با کد درس 025-33-12 برای گروه های 1و2و3 با آقای مجیدی تبار در تاریخ 25/09/94ساعت 14 برگزار می گردد. 

امتحان میان ترم درس اندیشه اسلامی 2با کد درس 026-33-12 برای گروه های 1و2و3  با آقای مجیدی تبار در تاریخ 25/09/94 ساعت 15 برگزار می گردد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم آذر ۱۳۹۴ساعت 15:48  توسط  برنامه ریزی  | 
کلاس فارسی عمومی استادبرزده باکد121321005در تاریخ 18آذر برگزار نمی گردد.کلاس جبرانی در تاریخ 24آذر تشکیل می گردد.

+ نوشته شده در  سه شنبه هفدهم آذر ۱۳۹۴ساعت 14:37  توسط  برنامه ریزی  | 
کلاس جبرانی درس شیمی با استاد عربی در تاریخ 9/23 ساعت 13 الی 17 برگزار می گردد.

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم آذر ۱۳۹۴ساعت 14:12  توسط  برنامه ریزی  | 
کلاس جبرانی درس تفسیر موضوعی قرآن کریم با کد درس 02-1233032با آقای دکتر آقا علی در تاریخ 18/09/94ساعت 13-17 برگزار می گردد. در ضمن امتحان میان ترم این درس در تاریخ 22/09/94ساعت 12-8 برگزار می گردد.

+ نوشته شده در  یکشنبه پانزدهم آذر ۱۳۹۴ساعت 15:48  توسط  برنامه ریزی  | 
کلاس درس تربیت بدنی 1با کد 02-1215427خانم فخر طباطبایی در تاریخ 16/09/94 ساعت 10-8 تشکیل نمی گردد.

+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۴ساعت 14:9  توسط  برنامه ریزی  | 
تمامی کلاس های استاد نیایش نیا در تاریخ های 9/17 و 9/18 برگزار نمی گردد.

+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۴ساعت 9:7  توسط  برنامه ریزی  | 
تمامی کلاس های استاد خلیلی در تاریخ 9/12 برگزار نمی گردد.

+ نوشته شده در  سه شنبه دهم آذر ۱۳۹۴ساعت 12:18  توسط  برنامه ریزی  | 
تمامی کلاس های استاد نوروزی در تاریخ 9/9 کنسل می باشد.

کلاس جبرانی درس روش ساخت 2 در تاریخ 9/25 ساعت 13 الی 17 برگزار می گردد.

کلاس جبرانی درس تقویت و ترمیم سازه ها در تاریخ 9/25 ساعت 8 الی 12 برگزار می گردد.

کلاس جبرانی درس نقشه کشی در تاریخ 9/24 ساعت 13 الی 17 برگزار می گردد.

+ نوشته شده در  دوشنبه نهم آذر ۱۳۹۴ساعت 8:41  توسط  برنامه ریزی  | 
امتحان میان ترم درس آشنایی با دفاع مقدس با کد 01-1212300خواهران در تاریخ 12/09/94 ساعت 30/8با آقای خادم  02-1212300(خواهران)بعدالظهر برگزار می گردد. 

امتحان میان ترم درس آشنایی با دفاع مقدس با کد درس 01-1212400و02-1212400با آقای خادم در تاریخ 26/09/94صبح و کد درس03-1212300گروهای مختلط بعدالظهر برگزار می گردد.

+ نوشته شده در  شنبه هفتم آذر ۱۳۹۴ساعت 12:42  توسط  برنامه ریزی  | 
امتحان میان ترم درس فرهنگ و تمدن اسلامی  با کد درس 01-1229127و02-1229127و03-1229128با آقای کریم خانی در تاریخ 26/09/94صبح ها (خواهران)و در همین تاریخ بعدالظهر (برادران) تا صفحه 208 کتاب برگزار می گردد.

+ نوشته شده در  پنجشنبه پنجم آذر ۱۳۹۴ساعت 14:30  توسط  برنامه ریزی  | 
کلاسها درس ژیمناستیک 1با کد درس 03-1215028با آقای رشیدی در تاریخ 12/09/94 تشکیل نمی گردد. 

کلاس درس تربیت بدنی با کد درس 011-1215427 و 012-1215427با آقای رشیدی در تاریخ 12/09/94 تشکیل نمی گردد  جبرانی آن درتاریخ 25/09/94 برگزار می گردد.

کلاس درس ورزش 1 با کد درس و11-1215428و12-1215428 با آقای رشیدی در تاریخ 12/09/94 تشکیل نمی گردد. 

کلاس درس ورزش 1 با کد درس 051215432و06-1215432 با آقای رشیدی در تاریخ 12/09/94 تشکیل نمی گردد.

+ نوشته شده در  پنجشنبه پنجم آذر ۱۳۹۴ساعت 12:28  توسط  برنامه ریزی  | 
تمامی کلاس های استاد علیپور در تاریخهای 9/5 و 9/12 برگزار نمی گردد.

+ نوشته شده در  پنجشنبه پنجم آذر ۱۳۹۴ساعت 8:17  توسط  برنامه ریزی  | 
تمامی کلاسهای استاد خلیلی در تاریخ ۹/۵ برگزار نمی گردد و جبرانی ان متعاقبا اعلام می گردد.

کلاس مهندسی اینترنت خانم درویشیان در تاریخ ۹/۵ برگزار نمی گردد و جبرانی ان متعاقبا اعلام می گردد‌.کلاس عصر خانم درویشیان در تاریخ ۹/۵ ساعت ۲شروع میشود.

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم آذر ۱۳۹۴ساعت 19:8  توسط  برنامه ریزی  | 
کلاس جبرانی درس ترمیم با استاد نوروزی در تاریخ 9/22 عصر برگزار می گردد.

کلاس درس زبان تخصصی با استاد مهندس نوروزی در تاریخ 9/18 از ساعت 8 الی 17 برگزار می گردد.

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم آذر ۱۳۹۴ساعت 13:53  توسط  برنامه ریزی  | 
آزمون میان ترم درس ماشین های الکتریکی با استاد هادی در تاریخ 9/18 ساعت 8 از فصل 3(پی-س-سن) و فصل 1 (چاپمن) برگزار می گردد.(ماشین حساب همراه خود داشته باشید)

آزمون پایان ترم درس آزمایشگاه مبانی برق با استاد هادی در تاریخ 9/18 عصر برگزار می گردد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم آذر ۱۳۹۴ساعت 12:9  توسط  برنامه ریزی  | 
تمامی کلاس های جبرانی استاد کیاتبار در تاریخ 9/23 همان ساعات برگزار می گردد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم آذر ۱۳۹۴ساعت 9:49  توسط  برنامه ریزی  | 
امتحان میان ترم درس فلسفه اخلاق رشته های علوم پایه و انسانی  با اقای غلامی با کد 02-1211410و02-1211411در تاریخ 17/09/94ساعت 13 برگزار می گردد. 

فلسفه اخلاق رشته های علوم پایه و انسانی با کد 01-1211410و01-1211411در تاریخ 10/9/94 ساعت 13 با آقای غلامی برگزار می گردد.

+ نوشته شده در  سه شنبه سوم آذر ۱۳۹۴ساعت 16:5  توسط  برنامه ریزی  | 
امتحان میان ترم درس اخلاق اسلامی رشته ها علوم پایه و انسانی خواهران با کد 01-1233029و01-123 3033در تاریخ 24/09/94 س اعت 132 برگزار می گردد.. 

امتحان میان ترم درس اخلاق اسلامی رشته های علوم پایه و انسانی برادران با کد 02--1233029و02-1233033در تاریخ 24/09/94 ساعت 13 برگزار می گردد. 

+ نوشته شده در  سه شنبه سوم آذر ۱۳۹۴ساعت 16:3  توسط  برنامه ریزی  | 
امتحان میان ترم درس آیین زنگی رشته های علوم پایه 01-1233027 با آقای غلامی (خواهران )در تاریخ 17/09/94 ساعت 8 برگزار می  گردد.

امتحان میان ترم درس آیین زندگی رشته های علوم پایه  و انسانی برادران باکد 02-1233027و02-1220433در تاریخ 24/09/94ساعت 8 برگزار می گردد. 

امتحان میان ترم درس آیین زندگی رشته های علوم انسانی خواهران با کد 01--1220433در تاریخ 10/09/94 ساعت 8 برگزار می گردد. 

+ نوشته شده در  سه شنبه سوم آذر ۱۳۹۴ساعت 15:57  توسط  برنامه ریزی  | 
کلاس جبرانی درس فیزیک 2 با استاد کدخدایی در تاریخ 9/8 ساعت 8 الی 12 برگزار می گردد.

+ نوشته شده در  یکشنبه یکم آذر ۱۳۹۴ساعت 11:3  توسط  برنامه ریزی  | 

فارسی عمومی با کد 121321006     یکشنبه یکم آذر ساعت 15:30

فارسی عمومی با کد 121321005    چهارشنبه چهارم آذر ساعت 15:30

فارسی عمومی با کدهای 121321008  و 121320903   پنجشنبه پنجم آذر ساعت 15:30

+ نوشته شده در  شنبه سی ام آبان ۱۳۹۴ساعت 9:25  توسط  برنامه ریزی  | 
کلاس درس ترمودینامیک با استاد قارونی در تاریخ 9/26 ساعت 8 الی 17 برگزار می گردد و آزمون میان ترم از 3 فصل اول هر دو کتاب منبع نیز برگزار خواهد شد.

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هشتم آبان ۱۳۹۴ساعت 10:44  توسط  برنامه ریزی  | 
آزمون میان ترم درس نقشه کشی صنعتی با استاد زمانی پنجشنبه 9/5 ساعت 8:30 برگزار می گردد.

آزمون میان ترم درس نقشه کشی تخصصی با استاد زمانی پنجشنبه 9/5 ساعت 13:30 برگزار می گردد.

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هشتم آبان ۱۳۹۴ساعت 10:19  توسط  برنامه ریزی  | 
کلاس درس اندیشه اسلامی 2 با آقای مجیدی تبار در تاریخ 27/08/94 بعد ااظهر تشکیل نمی گردد

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم آبان ۱۳۹۴ساعت 10:58  توسط  برنامه ریزی  | 
کلیه کلاسهای استاد طارمی فردا 26 آبان برگزار نمی گردد. جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم آبان ۱۳۹۴ساعت 14:22  توسط  برنامه ریزی  | 
آزمون میان ترم درس تحقیق در عملیات 1 با استاد عبدوس در تاریخ 9/9 ساعت 10 الی 12 از فصول 2-3-4 و 5 برگزار می گردد.

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم آبان ۱۳۹۴ساعت 13:41  توسط  برنامه ریزی  | 
تمامی کلاس های مهندس نوروزی در تاریخ های 8/30-9/1-9/2 کنسل و جبرانی دروس به شرح ذیل می باشد.

1- جبرانی درس ترمیم روز چهارشنبه 9/4 ساعت 8 الی 12

2-جبرانی درس نقشه کشی عمومی 9/3 سه شنبه  ساعت 8 الی 12

3-جبرانی درس روش ساخت 1 چهارشنبه 9/4 ساعت 13 الی 17

4-جبرانی درس روش ساخت 2 سه شنبه 9/3 ساعت 13 الی 17

5-جبرانی درس طراحی معمارس و شهرسازی روز دوشنبه 9/23 ساعت 13 الی 17

6-جبرانی درس تحلیل سازه 1 در تاریخ 9/15 برگزار می گردد و فوق العاده این درس نیز در تاریخ 9/24 برگزار خواهد شد.

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم آبان ۱۳۹۴ساعت 12:49  توسط  برنامه ریزی  | 
کلاس جبرانی درس برنامه سازی پیشرفته با استاد درویشیان در تاریخ 8/27 ساعت 8 الی 12 برگزار می گردد.

کلاس جبرانی درس مهندسی اینترنت با استاد درویشیان در تاریخ 8/27 ساعت 13 الی 17 برگزار می گردد.

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم آبان ۱۳۹۴ساعت 9:53  توسط  برنامه ریزی  | 
کلاس فوق العاده درس آمار و احتمال مهندسی در تاریخ 8/30 ساعت 8 الی 12 با استاد پازوکی برگزار می گردد.(حضور در کلاس الزامی می باشد)

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و چهارم آبان ۱۳۹۴ساعت 9:39  توسط  برنامه ریزی  |